www.flaming-pearl.com


Various

China> Wood> Brushpot

Bamboo Brushpot
Bamboo brushpot carved with figures
wood carving
Bamboo brushpot from a pair
                                                       

China> Metalware> Chinese Bronze

DRAGON AND FLAMING PEARL
Flaming pearl dragon
Bronze vase
Waterdrooper bird shaped
                                                       

China> Pekin glass

PEKING  GLASS GUANYIN
Guanyin Pekin glass
                                                       

Japan> Prints

HIROSHIGE PRINT
Hiroshige2
HIROSHIGE PRINT
Hiroshige1
HIROSHIGE PRINT
Hiroshige3